Generalforsamling søndag d. 19 marts kl. 13.00

Generalforsamling søndag d. 19 marts kl. 13.00

Forslag til generalforsamlingen (pkt. 4) skal sendes til bestyrelsen: casa@casalatinoamericana.dk senest søndag 15. februar 2023

Nye som tidligere kandidater til bestyrelse er velkomme!

Kandidater, der ikke kan være til stede på generalforsamlingen, vil kunne melde sig senest 1. marts 2023 ved at sende et brev (adresse: Høffdingsvej 10, 2500 Valby) eller via e-mail: casa@casalastinoamericana.dk

For at deltage i generalforsamlingen som individuel medlem eller forening med stemmeret, må kontingent for 2023 være betalt.

Kontingent kan betales med overførsel med 4 arbejdsdage før generalforsamlingen til bankkonto: Merkur, reg. 8401 Konto nr. 1176405.

Kontingent kan også betales med kontanter eller kreditkort samme dag, inden generalforsamlingens start.

Dagsorden

1) Valg af dirigent, referent og 2 stemmetæller samt godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.

2) Bestyrelsens beretning

3) Godkendelse af årsrapporten

4) Behandling af modtagne forslag

5) Fastsættelse af medlemskontingent

6) Valg af medlemmer til bestyrelse

7) Valg af suppleanter

8) Valg af en revisor og en suppleant

9) Eventuelle

Velmødt!

Latinamerikanske kulturhus bestyrelse