RESERVATION OG BOOKING

Inden du reservere et lokal eller hele huset, kig på vedhæftet billed med indendørs faciliteter

Betingelser

Offentlige arrangementer: Alle Casa Latinoamericanas medlemsforeninger kan bruge lokalerne til kulturelle arrangementer. Begivenhederne skal være relateret til Latinamerika.

Private arrangementer: Medlemmer af Casa Latinoamericana, med mere end et års medlemskab, kan holde familiefester såsom fødselsdage, bryllupper, dåb. Musik/dans/osv.

Undervisning:  Medlemmer af Casa Latinoamericana vil være i stand til at undervise i musik/dans/etc.

Reservationer kan foretages 6 måneder i forvejen.

For at reservere/booke og hører om priser skriv til: booking@casalatinoamericana.dk

Reservationen er først bekræftet ved modtagelse af det aftalte beløb for arrangement.

Reservationen omfatter ikke mikrofoner og projektor -lyd og billede- medmindre der er aftalt et budget og en teknikers tilstedeværelse.

Det er muligt at tilslutte din egen mobile pc til lydudstyret.

Book din næste event til: booking@casalatinoamericana.dk