Lejebetingelser!

Da vi er mange, som gør brug af huset til forskellige aktiviteter, er vi alle nød til at overholde nogle betingelser, så det gør det lettere for alle brugere at bruge huset optimalt.

Overordnet betingelser

 • Ved leje af lokale i Casa Latinoamericana skal alle sodavand, øl og vin købes af Casa Latinoamericana.
 • Tekøkkenet må kun bruges til opvarmning af mad.
 • Aktivitets arrangøren skal sende propaganda for aktiviteten til propaganda@casalatinoamericana.dk seneste 3 uger før aktivitetens afholdelse.
 • Alle borde og stole skal sættes på plads jævnfør standard for lokalet (se foto i lokalet).
 • Ved afslutning af aktiviteten skal:
 • alle benyttede borde tørres af med en våd klude, alle benyttede gulve skal fejes og vaskes og alle benyttede gulve med tæpper skal støvsuges. Brugt service skal vaskes i opvaskemaskine. Tøm opvaskemaskinen hvis nødvendigt. Ved større arrangementer skal tekøkkenet rengøres (hvis brugt) og  gulvet i toiletterne skal vaske.
 • det tjekkes om alle vinduer er lukkede i de benyttede lokaler. Hvis I er de sidste i Casa Latinoamericana, tjek alle vinduer og døre i hele huset (om de er lukkede) og sæt alarmen til, lås hoveddøren og porten til gaden.
 • Alle spørgsmål og kommunikation angående lejen skal ske til email: booking@casalatinoamericana.dk.
 • Lejer skal overholde de ovennævnte og øvrige retningslinier, som bestyrelsen udstikker for lejen af lokalet.
 • I tilfælde af brud på de ovenstående betingelser kan føre til en ekstra-regning til aktivitets arrangøren.

Afhentning af nøgler og økonimisk afregning

 • Nøgler afhentes på kontoret mellem kl. 17-18 mandagen før aktivitetens afholdelse.
 • Ved udlevering af nøglen skal betales en depositum.  Nøglen skal afleveres mandagen efter aktiviteten og depositum vil blive tilbage betalt.
 • Lejekontrakten udfyldes og underskrives ved afhentning af nøglen.
 • Økonomisk afregning: udfyld formularen

  Aktivitetens navn

  Dit navn

  Telefonnummer

  Din e-mail

  Aktiviten afholdt den(dd.mm.åå)

  Antal deltagere

  15% af omsætning (salg af drikkevarer, entré og mad m.v.

  I alt skal der overføres følgende beløb til MERKUR Andelskasse 8401-1176405 seneste en uge efter afholdelse af aktiviteten

  Det skyldige beløb er blevet overført (dd.mm.åå):

  Kommentarer til den økonomiske afregning

  og indbetalt det skyldige beløb til Casa Latinoamericanas konto seneste en uge efter aktiviteten. Kontoen er: MERKUR Andelskasse 8401-1176 405
 • Bestyrelsen forbeholder sig ret til at få vist regnskab for aktivitetens afholdelse og efterfakturere, hvis der er uoverensstemmelser.

Hilsner, bestyrelsen